حل عددی دستگاه معادلات خطی

  1. روش حذفی گاوس با محور گیری جزئی، محور گیری کامل، مقیاس کردن


    مثال. دستگاه معادلات زیر را با روش حذفی گاوس با محور گیری و با مقیاس کردن حل کنید:

                                   

    برای مشاهده جواب به اینجا مراجعه کنید. 
     
/ 0 نظر / 574 بازدید